Carla Dorca – Ambaixadora de la IV Jornada de l’Esport Femení de Girona

Carla Dorca – Ambaixadora de la IV Jornada de l’Esport Femení de Girona

Hem arribat a la quarta edició de la Jornada de l’Esport Femení. Ha estat un treball intens, emocionant i participatiu que ha consolidar un acte on es dóna l’oportunitat a un gran nombre d’esportistes, petites i grans, que ens convidin a participar, a gaudir amb elles de les divuit disciplines esportives presents en la Jornada.

L’esport és un gran vehicle educatiu. Aporta unes experiències que impliquen un creixement personal, ja que transmet valors i habilitats que ens ajuden a formar-nos com a persones, tant en l’àmbit emocional com físic. També dóna a qui el practica una hàbits saludables que repercuteixen en una millor qualitat de vida.

Quan llegim estudis sobre la percepció que tenen els nens d’ells mateixos respecte a l’esport, al seu interès per iniciar-se en la pràctica esportiva, a les seves preferències a l’hora de practicar un esport o altre, ens trobem encara amb respostes basades en uns estereotips definits pel gènere. Uns estereotips socials i culturals, com ara que les dones són inferiors als homes en les activitats esportives, que hi ha alguns esports apropiats per a les dones i d’altres no, que fer esport implica la masculinització del cos, etc.

Però per què s’ha de plantejar la pràctica esportiva en termes comparatius entre homes i dones? Per què la dona ha de respondre a uns cànons estètics que no són compatibles amb la pràctica de l’esport? Per què quan un noi fa una errada esportiva se li diu «sembles una nena», o a una esportista forta físicament se li diu que «sembla un paio» (1)?

Algunes de les estratègies que plantegen els especialistes per trencar aquests esquemes és buscar esportistes que es converteixin en referents, en models esportius (i no pas models «físics») a seguir. Un altre aspecte important que pot ajudar a canviar aquests estereotips és el fet que les noies han de fer esport per divertir-se, i no pas per aprimar-se, per estar més atractives o per estar en forma (2).

OBJECTIUS

 • Potenciar la pràctica de totes les disciplines esportives creant un espai de visualització, d’iniciació i de reconeixement.
 • Trencar estereotips envers algunes de les disciplines esportives considerades com a «no femenines».
 • Destacar la pràctica esportiva com un espai de transmissió de valors individuals i col·lectius.
 • Reflexionar sobre els beneficis de la pràctica esportiva, els hàbits alimentaris i la qualitat de vida.
 • Donar a conèixer aquelles esportistes destacades perquè es converteixin en un referent quant a valors i experiències per a altres esportistes.
 • Oferir un espai de diversió per mitjà de la pràctica esportiva.

UBICACIÓ: DISTRIBUCIÓ I ESPAIS

La IV Jornada de l’Esport Femení se celebrarà el dia 6 de març del 2016, de les 9.30 a les 14.00 h, al centre de Girona, a la plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba (plaça del Lleó), la plaça de Salvador Espriu i el riu Onyar.

La Jornada també comptarà amb altres activitats obertes a tothom:

 • Entrenament d’alta intensitat I (HIT).
 • Entrenament d’alta intensitat II (HIT).
 • Classe de Pilates per a esportistes.
 • Classe d’hipopressius I.
 • Classe d’hipopressius II.
 • Flashmove, obert a tothom!.
Recent Posts

Leave a Comment

Empieza a escribir y pulsa Intro para buscar